Trenger du lokaler til møter, konferanser, fest eller jubileer, kan du finne løsningen i Rykkinn Grendehus.

Det er Rykkinn Frivilligsentral som administrerer utleie av lokalene. Les mer på Rykkinn frivilligsentral - Utleie av grendehus

 All bruk av Grendehuset og fellesareal knyttet til dette, bygger på at bruk av lokalene skal være til nærmiljøets beste og at brukerne er sammen om å holdet godt kvalitetsnivå at du som leietaker følger reglene for bruk av lokalet.