Kontingent til velforeningen 2024

Kontingent til velforeningen 2024

Tiden nærmer seg for velkontingent 2024. Forfall er 10. juni, Berger og Rykkinn vel har tjent felleskapet på Rykkinn i 99 år. Kontinuerlig arbeid for et godt bomiljø og trygge oppvekstvilkår under skiftende utfordringer. Vi håper du fortsatt vil støtte velarbeidet. Kontingenten er uendret kr 250,- pr år. Huseierforeninger og boligsameier betaler samlet for alle beboerne. Faktura sendes forretningsfører over sommeren.

Les mer
Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Orienteringsmøte om utbygging på Berger 11.juni

Nå er plan for utbygging av Berger sykehjem og barnehage lagt fram til høring. Høringsfrist er 21. juni 2024. Under behandlingen i Planutvalget kom det fra bekymringer når det gjelder bygningsmasse og høyder. Det blir dessuten få parkeringsplasser. Det vil nok både foreldre og eldre merke. Det arrangeres åpent informasjonsmøte 11. juni kl. 1800 på Rykkinn skole.

Les mer
Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Valgkomiteen foreslo Arild H. Steen som ny leder i Berger og Rykkinn vel etter Erik Sennesvik. Han har god praksis fra styrearbeid og lang fartstid som Rykkinn-boer: Her har han bodd siden 1984! Styresammensetningen slik den er foreslått, finner du på "les mer". Alle områder i vellet er representert. Nyvalg er angitt med feit skrift. Varaordfører Haakon Veum innleder om kommunens satsingsområder og dagsaktuelle saker. Er det saker du mener kommunen bør jobbe med - eller har du spørsmål, er dette tid og sted. Etterskrift. Valg ble foretatt i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Les mer