Utvikling av Rykkinn. Hva gjør kommunen nå?

Utvikling av Rykkinn. Hva gjør kommunen nå?

Publisert av Erik Sennesvik den 11.12.23.

Hvordan arbeides det nå videre med strategisk plan for Vestre Bærum? Hvordan kan velforeningene medvirke i dette arbeidet? Er det gitt noe oppdrag når det gjelder Rykkinn og arbeidet med strategisk plan? Dette var spørsmål til avklaring. 

Kommunen svarer at det skjer lite nå, men at de har planer: «Arbeidet med Strategisk plan er i innledende faser. Ansvarlig for planarbeidet er By- og områdeutvikling, saksbehandler er Anne Trine Hoel. For tiden arbeides det med kartlegging og utarbeidelse av et kunnskapsgrunnlag. Vi ønsker dialog med velforeningene i denne fasen, og vil ta kontakt i den forbindelse. Vi har ikke et konkret oppdrag relatert til Rykkinn, men blant annet sentrumsutvikling på Rykkinn vil være et tema for strategisk plan, samtidig som videreutvikling av Rykkinn i stort vil være en viktig del av arbeidet»