Miljøvennlige nabolag - Klimaklok kommune

Miljøvennlige nabolag - Klimaklok kommune

Publisert av Erik Sennesvik den 18.02.20.

Ordfører Lisbeth Hammer Krog innledet "work-shop" om klimakloke nabolag på Kunnskapssenteret i Sandvika. Deltagerne skulle bidra med innspill til kommunens klimastrategi. Et samarbeidsprosjekt mellom Bærum kommune og Bærum Velforbund. Over 70 deltakere bidro til en konstruktiv kveld om hva vi kan gjøre for å opptre klimavennlig og miljøvennlig der vi bor.

"Kloden vår har ingen nødutganger" - sa ordfører Lisbeth Hammer Krogh da hun innledet Bærum kommunes og Bærum Velforbunds seminar på kunnskapsenteret onsdag 12. februar. Dette satte scenen for det videre arbeidet, der en bredt sammensatt forsamling fra vellene, kommuneadministrasjonen og politikerne skulle gi innspill og forslag til tiltak som kan igangsettes for å få til klimakloke nabolag.
Kristin Molstad - Bærum kommune og Erik Sennesvik fra Vellenes Fellesorganisasjon innledet diskusjonen med tankevekkende innlegg. Diskusjonen om mulige tiltak gikk høyt rundt bordene. Deltagerne kunne fortsatt ut i de små timer, men ble stanset i sitt videre arbeide da Bærum Velforbund mente at en ikke skulle gå langt ut over de satte tidsrammene.

Ideheftet om "Miljøvennlige nabolag" får du utdelt på årsmøtet 10. mars på Grendehuset.


Og hva kom fram under kveldens arbeid.  Les om dette på https//www.baerum.kommune.no/contentassets/a75f51ebba7f48099b65d7120d0a7aeb/oppsummering-av-innspill-fra-folkemote-om-klimakloke-nabolag.pdf