Kontingent til velforeningen 2024

Kontingent til velforeningen 2024

Berger og Rykkinn vel deltar i samarbeidet med de andre velforeningene i Bærum gjennom Bærum velforbund .  Til grunn for samarbeidet ligger "Samarbeidsavtalen mellom velforeningene og Bærum kommune"  Avtalen er behandlet og vedtatt politisk og gir en formell og god plattform for arbeid med nærmiljøspørsmål og kommunens tjenester. 

Velforeningen er også viktig for andre lag og foreninger som samarbeidspartner og gjennom økonomisk støtte til arrangementer og tiltak for beboerne i området.

Vi håper du er fornøyd med innsatsen vi gjør for Rykkinn og velområdet. Årskontingenten til velforeningen er av årsmøtet 2024 uendret, kr 250,-. Kontonummer er 9235 29 94695.   

Enten du er medlem fra før eller ønsker å bli medlem, benyttes giroblanketten som allerede er utlevert.  Vi finner eiendommen i registeret vårt.