Hvordan ser det ut på Rykkinn om noen år?

Hvordan ser det ut på Rykkinn om noen år?

Publisert av Erik Sennesvik den 14.09.21.

 

Kommuneplanens arealdel er nå under revisjon. Kommunen varslet i desember 2020 oppstart av arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel 2022-2042, og velforeningen sendte sin uttalelse i begynnelsen av april i år.

En revisjon av arealdelen betyr at man oppdaterer kunnskapsgrunnlaget til kommuneplanen, samt justerer kart, bestemmelser og retningslinjer for utviklingen. Dette for å imøtekomme overordnede nasjonale, regionale og lokale føringer og politiske målsettinger. Første steg i dette arbeidet vil være å utarbeide et planprogram.

Vellet vil komme tilbake til arealplanen når endelig utkast foreligger, men du kan lese uttalelsene til planprogrammet og til arealinnspill som vedlegg.