Det skal bygges nytt på Rykkinn. Gledelig nytt

Det skal bygges nytt på Rykkinn. Gledelig nytt

Publisert av Erik Sennesvik den 05.02.23.

Rykkinnhallen

Rykkinnhallen som er i dag 2-delt blir bygget om.  Den gamle hallen er fra 1974, mens den nye delen er fra 1992/1993. Bygningsmassen  er på totalt 3039 kvm, og det er antatt ca. 150 000 brukere i løpet av ett år.

Formannskapet vedtok at Rykkinnhallen blir et nybygg. Det som i dag er den gamle hallen planlegges bygd først og ferdigstilles samtidig som nye Eineåsen skole tas i bruk, beregnet til januar 2024. Det tilrettelegges for at Hall A kan benyttes under byggeperioden.

 

Berger barnehage

Nye Berger barnehage skal samlokaliseres med nye Berger sykehjem.

Dagens barnehage på Berger har ca 100 barnehageplasser fordelt på to eldre bygg. De to bygningene erstattes av ett nybygg med en mer kompakt bygningsform og god kontakt med utearealer. Kapasiteten vil økes med ca. 50 plasser for å kunne dekke noe av kapasitetsbehovet i området Rykkinn.

 

Berger sykehjem

Nye Berger sykehjem skal samlokaliseres med Berger barnehage. 2. Kommunedirektøren bes igangsette planleggingsfase basert på ombruk/gjenbruk av konstruksjoner (betong mm). 

Kommunedirektøren bes i planleggingsfasen innarbeide base for hjemmebaserte tjenester og et bredere tilbud til hjemmeboende eldre på Rykkinnområdet i prosjektet.

Kommunedirektøren kommer tilbake med sak om fastsettelse av prosjektets rammer (BP3), før kontraktsinngåelse for entreprise på bygging av Berger sykehjem og Berger barnehage.