Behandling av sykehjem og barnehage utsettes

Behandling av sykehjem og barnehage utsettes

Hun forklarer dette nærmere, og sier til oss i en tilbakemelding:

"Planutvalget utsatte behandlingen av reguleringsplanen for ombygging av Berger sykehjem og barnehage - og sendte saken tilbake. 

Det er behov for å få en avklaring på omfang av tjenestene som skal inn i nytt bygg - og fordelingen mellom sykehjemsplasser og barnehageplasser. Eventuelle endringer vil kunne påvirke byggets utforming og må avklares av andre hovedutvalg enn planutvalget - før saken på nytt kan behandles."

Vi har forsøkt å få en avklaring i Plan- og bygningsavdelingen i kommunen når det gjelder fremdrift og tidsrammer, men det har vi ikke lykkes med. Utfordringen blir sannsynligvis å få plass til "mer" i et bygg som bør bli mindre dominerende.

Les mer om planene i egen artikkel lengre nede i nettutgaven.