Bærum må velge vellets alternativ for Brekkeski

Bærum må velge vellets alternativ for Brekkeski

Publisert av Erik Sennesvik den 19.09.19.

Vellet er opptatt av at boligene plasseres på en slik måte at de både tjener sitt formål og tar hensyn til lokalbefolkningens behov for rekreasjon og naturopplevelser i en hektisk hverdag.  Vi mener vellets forslag kan vareta begge disse målene.  Dette var også innstillingen fra rådmannen til det avgjørende møtet 4. april i år: 

«Ut fra en samlet avveining av de ulike hensyn og behov og på bakgrunn av høringsinnspillene er rådmannens vurdering at alternativ 1, tunet på Nordby gård, er det minst konfliktfylte og det alternativet som raskest kan realisere».

Les uttalelsene til Fylkesmannen og til ordføreren her.