Årsmøte i Berger og Rykkinn Vel 19. mars kl 1900

Årsmøte i Berger og Rykkinn Vel 19. mars kl 1900

Publisert av Erik Sennesvik den 06.01.19. Oppdatert 09.03.19.
Foruten vanlig saksliste tar vi opp aktuelle temaer for Rykkinn-området i jubileumsåret for Rykkinnbebyggelsen.