Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Årsmøtet 19. mars kl 1900 - Valg av leder og styre

Styremedlemmene har variert bakgrunn og kjenner områdene "sine".

Arild H. Steen foreslås som ny leder

Arild er utdannet sosiolog og har erfaring fra forsknings og lederoppgaver i Arbeidsforskningsinstituttet, Opinion AS og Transportøkonomisk institutt.  Arild har også jobbet ved Fafo og har bodd på Rykkinn siden 1984.

Han har siste periode satt i styret Berger og Rykkinn vel, der han også tidligere har hatt styreverv.  Flere kjenner han som leder av  paneldebattene under årsmøtene de 2 siste årene.

 

 

Rode

Representant

Verv

Adresse

Status 2023

 

1

Margit Nielsen

Styremedlem

Østbrenne 1

Ikke på valg

 

Thomas Bjørnskau

Varamedlem

Angerstveien 27 B

Tar gjenvalg

2

Øyvind Jordheim

Styremedlem

Blinken 8

Ikke på valg

 

Monika Jansen Strand

Varamedlem

Sivs vei 6

Tar gjenvalg

3

Arild H. Steen

Leder

Skogulsvei 3

Ikke på valg som medlem/Ny leder

 

Monica Enge Eriksen

Varamedlem

Bergersletta 20

Ny

4

Britta Zeiner

Styremedlem

Østenga 36

Ikke på valg

 

Erik Opøien

Varamedlem

Østenga 15

Ny

5

Roar Labahå

Styremedlem

Heggebærstien 11

Ny

 

Gro Løkken

Varamedlem

Kirsebærstien 3

Ny

6

Hans I. Holmen

Styremedlem

Gamle Rykkinnvei 24

Ny

 

Ragnhild Oma

Varamedlem

Paal Bergs vei 131A

Ny

 

Revisor Jon Kåre Bakken tar gjenvalg for ett år.

Regnskapsfører Thore Skollerud (oppdrag)